People are boring

Despre oroarea de a vorbi la telefon, de-a asculta mult si bine ce altii vorbesc pretinzand ca ei comunica. Sau altfel, a vorbi fara a spune nimic. A ocupa timpul, a umple spatiul.
Interpretare placuta! 😉
Oroare (1)
?F  Èº  ð0  ÿÿÿÿ & ÿÿÿÿ??  èç  `? ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`< ??  ?  ÿÿÿÿÿÿÿÿPP  @ ÿÿÿÿ F ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿXk  ÿÿÿÿÐ5  |  p  Ø}  ?? h?   ð+  àm p\   p À? ?Ç ÿÿÿÿèË ÿÿÿÿ?n  ÿÿÿÿÿÿÿÿ@P ÿÿÿÿðK  è?  ?W ??  À9  N ?V ÿÿÿÿÐ  ? ÿÿÿÿÿÿÿÿ(Å  ÿÿÿÿè?  ÿÿÿÿÿÿÿÿ?<  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(?  ÿÿÿÿÿÿÿÿ?E 0X  ÐN  ÿÿÿÿ0`   ? ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿè?  `š p  hŠ  ??  è?  À  ?Ð  À> àB ?  È?    Àw Àœ À? à? `? ÿÿÿÿXw  HË  ?Ö  `o PL  ÿÿÿÿÿÿÿÿèÎ  ÿÿÿÿÿÿÿÿhÿ  ?? È?  Èì  ?B  p
h?  (Ž  ÀU ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀ~ ?? à? H?  è? ÿÿÿÿ?P à  ÿÿÿÿÿÿÿÿp`  Ð
ÿÿÿÿÿÿÿÿhÑ Ð   Èå  ??  ðÁ ÿÿÿÿP3  x  ÿÿÿÿÿÿÿÿ8u    @v À? ÿÿÿÿ?  ÿÿÿÿHÇ  è?  ?
 ?  À} ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿx~  ÿÿÿÿ ? Ð  >  Ð  ÈÜ  à/ ÿÿÿÿà  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPV  ÿÿÿÿ?D  ÿÿÿÿH?  h  ÐY  p’  À?  h Øy  P   ÿÿÿÿÿÿÿÿ 2 `> û  ?e è?  èí  ?2 ÈÑ   d @w `œ `? XÊ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ??  ?1  À ÿÿÿÿ ? ÿÿÿÿ?j  ÿÿÿÿ0  Èø  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH?  p6  Hõ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?  ða  Hü  ?Í `@ ÿÿÿÿÿÿÿÿ?$ Ð#  ? Ày H?   L P  ?Q   ? ÀZ ÿÿÿÿÿÿÿÿð  c  P  ð^  à* p,  ?Ž è?  À? ÿÿÿÿà
Oroare (2)
) <-@ÿ-<ÿ ô þüÈô üÈô üÈ$ô üÈô üÈô $üÈ   :ô 3üÈô :üÈ$ Iô IüÈHÿ 5Hÿlô ^üÈô eüÈô lüȈ ‚ô {üÈô ‚üÈHÿ˜ 5Hÿ¥ô —üÈô žüÈô ¥üÈHÿ( 5HÿHÿ„ 5HÿÅô ÅüÈõ   tÿõ   € .@ÿ@
) <-@ÿóô ìüÈô óüÈô ýüÈô üÈô üÈô üÈô üÈ4ô &üÈô -üÈô 4üÈEô >üÈô EüÈ]ô OüÈô VüÈô ]üÈnô güÈô nüÈ   „ô }üÈô „üÈ$ “ô “üÈHÿ 5Hÿˆ Hÿ˜ 5HÿHÿ( 5HÿÃô ÃüÈHÿ„ 5Hÿ’Hÿ
8 5Hÿêô ãüÈô êüÈ’Hÿ
9 s$ÿõ   õÿÿÿìn$ÿ³èY(ÿõ    € .@ÿ@
) <-@ÿ5Hÿ1ô *üÈô 1üÈ’Hÿ
9 s$ÿõ   õÿÿÿìn$ÿ³èY(ÿõ   € .@ÿ@
)

) <-@ÿ-<ÿ ô þüÈô üÈô üÈ$ô üÈô üÈô $üÈ   :ô 3üÈô :üÈ$ Iô IüÈHÿ 5Hÿlô ^üÈô eüÈô lüȈ ‚ô {üÈô ‚üÈHÿ˜ 5Hÿ¥ô —üÈô žüÈô ¥üÈHÿ( 5HÿHÿ„ 5HÿÅô ÅüÈõ   tÿõ   € .@ÿ@) <-@ÿóô ìüÈô óüÈô ýüÈô üÈô üÈô üÈô üÈ4ô &üÈô -üÈô 4üÈEô >üÈô EüÈ]ô OüÈô VüÈô ]üÈnô güÈô nüÈ   „ô }üÈô „üÈ$ “ô “üÈHÿ 5Hÿˆ Hÿ˜ 5HÿHÿ( 5HÿÃô ÃüÈHÿ„ 5Hÿ’Hÿ8 5Hÿêô ãüÈô êüÈ’Hÿ9 s$ÿõ   õÿÿÿìn$ÿ³èY(ÿõ    € .@ÿ@) <-@ÿ5Hÿ1ô *üÈô 1üÈ’Hÿ9 s$ÿõ   õÿÿÿìn$ÿ³èY(ÿõ   € .@ÿ@)

Oroare (3)

@ ÿáº?ÐA ?

@ ÿáº??A ?

@ ÿáºÞA ?

@ ÿáº0}B ?

@ ÿáºÈÇA ?

@ ÿáºüÃA ?

@ ÿáº$ºA ?

@ ÿáºWB ?

@ ÿáºhB ?

@ ÿáºTØA ?

@ ÿáº?B ?

@ ÿáº(=B ?

@ ÿáºÈ B ?

@ ÿáºÜÈA ?

@ ÿáº| B ?

@ ÿáº$îA ?

@ ÿáºÁA ?

@ ÿáº4B ?

@ ÿẠ?A ?

Aici vroiam sa ajung.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s